O mnie / About me

W-S-Portfolio

Ukończyłem studia artystyczne na warszawskiej ASP w połowie lat 90. Jeszcze w trakcie studiów zająłem się infografiką i ilustracją prasową. Pracowałem głównie jako wolny strzelec, współpracując z największymi wydawnictwami prasowymi działającymi w Polsce. Dzięki temu zdobyłem duże doświadczenie. Nauczyłem się elastyczności ułatwiającej dostosowanie się do wymagań różnych klientów, szybkiej i efektywnej pracy pozwalającej na realizowanie dużej liczby zleceń w krótkim czasie oraz samodzielności i kreatywności dających gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i estetycznego moich projektów. Tworzę głównie realistyczne ilustracje, modele trójwymiarowe, mapy oraz infografiki wektorowe i interaktywne w programie Animate CC.

Od 2017
Stanowisko asystenta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzenie przedmiotu „Infografika i wizualizacja danych” (wykłady i ćwiczenia) dla studentów I i II roku w Katedrze Prawa i Administracji

2000-2018
Wydawnictwo AGORA SA – stała współpraca jako główny infografik Gazety Wyborczej

2012-2017
WSiP – współpraca przy opracowywaniu interaktywnych ilustracji (map, schematów i przekrojów) na elektroniczną platformę edukacyjną

2009-2011
Visual Science Production – praca na stanowisku głównego grafika projektującego animacje na potrzeby serwisu Mamazone.pl

2010
Wydawnictwo Nowa Era – współpraca w charakterze ilustratora przy serii podręczników do szkoły podstawowej

2007
PWN – współpraca przy serii wydawnictw encyklopedycznych w charakterze ilustratora

2005-2007
Wydawnictwo Edipresse Polska – miesięcznik „Przekrój” stała współpraca jako infografik

2005-2006
Wydawnictwo AGORA SA – praca jako etatowy infografik w dzienniku „Nowy Dzień”, a następnie w miesięczniku „LOGO”

2004-2005
Wydawnictwo Infor SA – „Manager Magazin” współpraca jako infografik

2004
Wydawnictwo Axel Springer Polska – miesięcznik „Profit” współpraca jako infografik

2004-2005
Wydawnictwo WSiP – miesięczniki „Świat Techniki” i „Świat Nauki” stała współpraca jako infografik

2002-2006
Miesięcznik „Polityka” stała współpraca jako infografik

2000- 2004
Wydawnictwo Murator – miesięczniki „Podróże” , Zdrowie” i „Żagle” stała współpraca w charakterze infografika (mapy, infografiki)

2000-2015
Wydawnictwa Prószyński Media i Agora SA – miesięcznik „Wiedza i Życie” stała współpraca jako infografik i ilustrator

1999-2001
Wydawnictwo G+J RBA – praca na etacie grafika łamiącego magazyn „National Geographic Polska” i współpraca jako ilustrator (rekonstrukcje archeologiczne, mapy)

1998-2000
Wydawnictwo Reader’s Digest współpraca jako ilustrator (miesięcznik „Reader’s Digest” i książki)

1996-2007
Wydawnictwo G+J Polska – miesięczniki „Focus”, „Naj”, „Claudia” stała współpraca w charakterze infografika i ilustratora

1991-1996
studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalność konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

1995-1997
obrona pracy magisterskiej, dyplom magistra z oceną bdb

POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

2008

Uniwersytet w Pampelunie – kurs doskonalenia warsztatu infograficznego i udział w konferencji towarzyszącej przyznaniu dorocznych nagród Malofiej 15

2009

IT Media – kurs tworzenie stron internetowych

2015

Uniwersytet Jagielloński – przygotowanie i poprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowych UJ pod tytułem „Rola infografiki w promocji nauki”

 

 

ENGLISH

I graduated from the Warsaw Academy of Fine Art in the mid 90s. While a student I got into information-graphics and press illustration. I worked mainly as a freelancer, co-operating with the largest newspaper publishing companies in Poland. It provided me with a valuable hands-on experience.
I have learned:
–  to be flexible to facilitate adaptation to the requirements of diverse types of clients,
– to work fast and efficiently, allowing to come with a large number of work of art in a short time
and
–  that my self-reliance and creativity could ensure a high level of visuals  and technical aspects of my projects.
My creation include mostly realistic illustrations, three-dimensional models, maps, and infographics (vector and interactive) in flash format.

 

WORK EXPERIENCE

 

2018 – 2000
AGORA SA
(media company)

2012 – 2000
Proszynski Media
(publishing house) / Agora SA

2012
WSiP
(publishing house)

2011 – 2009
Visual Science Production

2010
Nowa Era
(publishing company)

2007
PWN
– Polish Scientific Publishers

2007 – 2005
Edipresse Poland
(publishing house)

2007 – 1996
G+ J Poland
(publishing house)

2006 – 2002

2006 – 2005
AGORA SA

2005 – 2004
Infor SA
Publishing House

WSiP (publishing house)

2004
Axel Springer Poland

2004 – 2000
Murator Publishing House SA

2000 – 1998
Reader’s Digest

 

EDUCATION

1996 – 1991

Master of Fine Art degree in Conservation and Restoration of Works of Art from Academy of Fine Art in Warsaw, specializing in conservation and restoration of painting and polychrome wooden sculpture